3 kaurista on kaadettu.  5 kaato lupaa on jäljellä.

Saalista saivat Jouni Toivola, Toni Kivijakola ja Esa Kivijakola 

Kauriilla on 8 eläimen metsästyskiintiö ja jäsen saa ampua enintään yhden kauriin.
Jäsen on velvollinen tarkastamaan kiintiön Teijo Ruuttulalta.

Teijo Ruuttula 040 5210 905