Kesäkokous

Kesäkokous pidetään Sunnuntaina 8.8.2021 klo. 18.00 Kiurunkankaalla. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa. 

Kesäkokous

Kesäkokous 9.8 klo 19.00 Kiurunkankaalla. Esillä sääntömääräiset asiat. Päätetään rauhoitusalueista ja saaliskiintiöistä. Kahvi tarjoilu. 

Otsikko

Klikkaa tähän lisätäksesi tekstiä. Kerro hieman vaikkapa itsestäsi, harrastuksistasi ja työstäsi.

Vuosikokous

Pidetään maanantai 3.2 klo 18.00 Säästöpankin

alakerrassa. Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Karhun metsästys infoa

KARHUNPYYNTIIN 2019 lähtijät ilmoittautuvat 19.8 klo 18.00 mennessä pyynnin johtaja ja yhteyshenkiö Jouni Toivolalle puh 0503272477. Samalla maksetaan 10 € maksu, jolla katetaan yhteispyynnistä aiheutuvia kustannuksia. Varaa maksua varten tasaraha!! Ilmoittautumisen yhteydessä luetaan ja ja allekirjoituksella kuitaten sitoudutaan noudattamaan seurojen hyväksymät yhteispyynnin säännöt. Lisää infoa pyynnin johtajalta.

Jäsenanomukset

Seuran jäsenyyttä hakevien tulee toimittaa jäsenhakemuksensa 15.1.2019 mennessä joko seuran sähköpostiin sievinms@gmail.com. Hakemukseen tiedot Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, onko metsästyskortti + metsästäjänumero. Lisäksi tieto onko hakija syntynyt seuran alueella, tieto maanomistussuhteista ja onko muiden seurojen jäsenyyttä.

Kesäkokouksen päätökset 2018

Kesäkokous pidettiin Turpasmökillä viimevuotista vähäisemmällä kokousväellä. Alla keskeiset päätökset.

1. Saaliskiintiöt kanalinnut (metso, teeri) 2 kpl /jäsen, joista yksi voi olla metso. Kauris, johtokunnan esitys on 8 kpl kauriskiintiö seuralle 1kpl kauris/jäsen, pukin kevätpyynti kielletty. Kauriinmetsästyksen yhteyshenkilö on Teijo Ruuttula. Jäsen on velvollinen tarkistamaan kiintiön määrän ennen metsästystä. Saalis on käytävä näyttämässä yhteyshenkilölle Teijo Ruuttula p.040-5210 905. Peltopyy ja Fasaanikiintiöksi johtokunta esitti peltopyy 1kpl/jäsen ja fasaani 1kpl/jäsen.

2. Yhteislupapyynti karhulle, sudelle ja ilvekselle.

a. Karhunpyynnin yhteislupa on alueelle Ylivieska-Alavieska-Rautio-Sievi. Pyynti toimii vastavuoroisesti vieraan seuran alueella eikä päiväkorttia tarvitse ostaa. Ilmoittautumiset 19.8.2018 mennessä. Luvan haltija on Esko Toivola, Valittu karhun metsästykseen metsästyksenjohtajaksi ja yhteyshenkilöksi Kari Kero, ja varajohtajaksi ja yhteyshenkilöksi Jouni Toivola

b. Yhteislupapyynnin sääntöjen hyväksyminen
Karhu yhteislupa säännöt hyväksytty.I

Ilveksenpyynnin metsästyksenjohtajaksi ja yhteyshenkilöksi valittiin Teemu Korpi, Varajohtajaksi ja yhteyshenkilöksi valittiin Ilkka Peltola

Haittaperusteisen poikkeusluvan metsästyksenjohtajaksi ja yhteyshenkilöksi valittiin Jouni Toivola, varajohtajaksi ja yhteyshenkilöksi valittiin Pasi Honkala.

3. Rauhoitusalueet:
a. Tylli pienriista,
b. korpela,
c. kuuselankallio pienriista rauhoitettu poislukien turkis riista,
d. Asusaari/Koivusaari Kauris rauhoitettu,
e. Aartaminjärvi Kanalinnut rauhoitettu,
f. Myllyn alue kaikki riista.

Rauhoitusalueen raja aartamissa siirretään kulkemaan kaskelantietä pitkin ojaniityntiehen ja ojaniityntietä kunnanrajaan asti.
Muut alueet vanhojen rajausten mukaan. Aartamin kartta päivitetään ennen kanalinnun pyyntiä.

4. Koemaastot. Puheenjohtaja luovuttaa koemaastot hakemusta vastaan hirvi-isäntää informoiden.

5. Vieraskortit: Kokouksessa päätettiin vieraskorttien hinnat seuraavasti;

Päiväkortti 20 €
- Vieraalla pitää olla seuran jäsen(koejäsen) mukana metsästyksessä
- Sisältää yhden kanalinnun kiintiön, vähentää isännän kiintiötä
- Ei sisällä oikeutta hirvieläimen kaatamiseen
- Muut riistaeläimet kuten seuran jäsenellä(koejäsen)
- Yhden kauriin, (jos on kiintiötä jäljellä tarkistettava ennen pyyntiä) kaadettu kauris vähennetään isäntäjäsenen kiintiöstä.
- Ei suurpetojen pyyntioikeutta

Pienpedon pyynnin kausilupa 10 €
- Mahdollinen vastavuoroisuusperiaate naapuriseurojen kanssa

Kyyhky, sorsa ja jänis kausikortti 30 €

Viikkolupa 50 €
- Seuran jäsen mukana
- Kahden kanalinnun kiintiö(ei koske pyytä)
- Ei sisällä oikeutta hirvieläimen kaatamiseen, paitsi yhden kauriin, (jos on kiintiötä jäljellä tarkistettava ennen pyyntiä). Kaadettu kauris vähennetään isäntäjäsenen kiintiöstä.
- Ei suurpetojen pyyntioikeutta
- Muut riistaeläimet kuten seuran jäsenellä

Kausikortti pienriistalle 80 €
- Kahden kanalinnun kiintiö,(ei koske pyytä)
- Ei sisällä oikeutta hirvieläimen tai suurpedon kaatamiseen, paitsi yhden kauriin jos kiintiötä on vielä jäljellä, tarkistettava ennen pyyntiä
- Muut riistaeläimet kuten seuran jäsenellä.

Kokouksessa myös keskusteltiin hyvistä metsästystavoista. Vaikka lakiraja asuttuun asuntoon on 150 m, niin usein se on aivan liian vähän. Maatalousrakennukset, laitumet jne tulee ottaa huomioon hyvien tapojen nimissä. Lisäksi hylsyjen kerääminen tulee olla vakiintunut tapa tuotantoeläinten suojelemiseksi ja muitakaan roskia ei jätetä luontoon.

Reipasta mieltä ja reilua erähenkeä syksyn jahtiin

Kesäkokous 2018

Olisi taas aika istua alas päättämään tulevan syksyn metsästykseen liittyvistä asioista. Esillä sääntömääräiset asiat ja samalla päätetään mahdollisista rauhoitusalueista, saalis kiintiöistä.  Kokous pidetään Sunnuntaina 5.8.2018 klo 15.00 Turpasmökillä. 

Vuosikokouksen pöytäkirja 2018

Talvikokous

Aika:    4.2.2018 Klo 14.00

Paikka:    Säästöpankin kokoustila


Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Niemelä sihteeriksi Mika Takanen. pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Simo Kivijakola ja Pekka Honkala
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta, Sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella ilmestyvässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.
Tästä kokouksesta kutsu on ollut Sieviläisessä 24.1.2018, Facebookissa ja Metsästysseuran kotisivuilla www.sievinms.fi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi

Vuoden 2017 toimintakertomus esitettiin ja hyväksyttiin

Tilinpäätös ja tarkastajien lausunto. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Tilinpäätös ja tarkastajien lausunto esiteltiin. Tilin tarkistus hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.
Vastuuvapauden myöntäminen
Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvolliselle
Johtokunnan puheenjohtajan ja seuransihteerin valinta kuluvalle vuodelle
Puheenjohtajaksi valittiin Timo Hietala ja sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Mika Takanen.
Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Erovuorossa ovat: Kari Kero, Teemu Korpi ja Pekka Honkala
Erovuoroiset valittiin uudelleen
Johtokunnassa jatkavat: Juha Pekka Ojala, Esko Toivola ja Jouni Toivola
9.Toiminnantarkastajien  valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Janne Niemelä ja Jorma Pokela

10.Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen seuraavalle vuodelle
Käytiin läpi johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin se.

11. Jäsenmaksut vuodelle 2018
Päätettiin jäsenmaksut seuraavasti:
Liittymismaksu: 35€
Jäsenmaksu sähköpostilla 25€
Jäsenmaksu kirjeellä 30€
Kannatusjäsenmaksu 25€
Yli 75-vuotialita ei jäsenmaksua peritä

Vahvistetaan alkavan vuoden tulo- ja menoarvio ja toimihenkilöiden palkkiot.
Tulo- ja menoarvio esiteltiin.
Puheenjohtajan palkkio 400€
Sihteerinpalkkio 300€
Hirviluvan hakijan palkkio 125€
Tulo- ja menoarvio vahvistettiin ja palkkiot hyväksyttiin.

Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset
maksamatta: Eronpyynnön ovat jättäneet: Roope Laitinen, Jouni Viljamaa, Juhani Niemi ja Jukka Takanen. Heille on ero myönnetty. Seuraavat henkilöt erotetaan, koska heillä on kahdelta vuodelta jäsenmaksut maksamatta: Hannu Pirttioja, Pekka Salonsaari ja Paavo Saviluoto. Hanne Kallio on erotettu paikkakunnalta muuton vuoksi.  


Jäsenten ja koejäsenten valinta
2018 Seuraavat henkilöt on valittu jäseneksi: Niko Niemikorpi, Harri Tervamäki ja Eetu Keränen.
Koejäseneksi hyväksyttiin: Tervamäki Jussi Petteri, Koskela Joel Juhana, Koskela Juha, Myllylä Maria Eveliina, Mottisenkangas Matias ja Mäkirunsas Sanna
Kannattaja jäseneksi valittiin: Säilynoja Elisabeth
Jäsenyys hylättiin: Vasalampi Jussi Johannes

 Valitaan jäsenet jaostoihin
Seuraavat jäsenet hyväksyttiin jaostoihin.
Hirvieläinjaosto: Kari Kero, Mika Takanen, Jukka Kulo, Timo Hietala, Reijo Saukko ja Teijo Ruuttula
Ampumajaosto: Jorma Pokela, Jouni Toivola, Martti Pääkkö, Pekka Honkala, Jukka Kulo ja  Pekka Jussila
Maanvuokrausjaosto: Teemu Korpi, Juha Korpi, Timo Hietala, Pasi Honkala, Teijo Ruuttula, Juha Koskela ja Jouni Toivola
Riistakolmiolaskenta: Teemu Korpi ja koejäsenet
Kennel-yhteyshenkilö: Reija Saukko  
Kauris-yhteyshenkilö: Teijo Ruuttula
Hirviluvanhakija: Kari Kero
Hirvi-isäntä: Reijo Saukko
Turpas-mökki
Päätettiin, että mökkiä ei kunnosteta eikä tilaa myydä.

Muut asiat
Päätettiin kirjanpidon osalta seuraavasti: Kirjanpito tehdään vastaisuudessa tilitoimistossa, jonka sihteeri valitsee.
Keskusteltiin Omariistan käytön aktivoimisesta jäsenten kesken.
Susi-adressi osallistutaan kansalaisaloite.fi-palvelussa

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 15.44

Sievin Metsästysseuran vuosikokous 2018.

Sievin Metsästysseuran vuosikokous!
Sunnuntaina 4.2.2018 klo 14.00 Säästöpankin alakerrassa. Esillä sääntömääräiset asiat. Turpasmökin korjaaminen, ylläpidon lopettaminen tai myynti. Uudet jäsenet valitaan kokouksessa. Tervetuloa

Otsikko

Sievin Metsästysseuran vasa-arpajaiset on päättynyt voittajat ovat Marko Kaarlenkaski Sievi Pekka Jussila Sievi Marja Saukko Ylivieska Mauri Korpi Sievi Hemmo Suontakainen Reisjärvi Lenni Anttila Sievi Raili Soukka Ylivieska Raija Sipilä Sievi Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja sovitaan voittojen noudosta erikseen Sievin Metsästysseura Ry kiittää kaikkia arvontaan osallistuneita Salonlammen kosteikon rakentamisen tukemisesta.

Sievin Metsästysseuran
HIRVIKOKOUS
Säästöpankin alakerrassa
sunnuntaina 10.9.2017 klo 13.00.
Kaikki pyyntiin lähtevät mukaan kokoukseen

2017 syyskokouksessa päätettyä asioita

Referoidusti kesäkokouksen päätökset

1.Saaliskiintiöt:

Kanalinnut (metso, teeri, pyy) uroslintu 1kpl /jäsen. Koppelo ja naaras teeri on rauhoitettu.

Kauris 8 kpl kauriskiintiö seuralle 1 kpl kauris/jäsen/koejäsen. Kauriinmetsästyksen pyynninjohtaja/yhteyshenkilö on Teijo Ruuttula. Jäsen on velvollinen tarkistamaan kiintiön määrän yhteyshenkilöltä ennen metsästystä. Saalis on käytävä näyttämässä yhteyshenkilölle Teijo Ruuttula p.040-5210 905.

Peltopyy ja Fasaanikiintiöksi 1kpl/jäsen ja fasaani 1kpl/jäsen.

2. Yhteislupapyynti on karhulle, sudelle ja ilvekselle.

Karhunpyynnin yhteislupa on alueelle Ylivieska-Alavieska-Rautio-Sievi. Pyynti toimii vastavuoroisesti vieraan seuran alueella eikä päiväkorttia tarvitse ostaa. Ilmoittautumiset 15.8.2017 mennessä. yhteyshenkilö on Timo Hietala p. 050-3272 479 ja pyynninjohtaja/yhteyshenkilö Kari Kero p. 044-9822 556.

Ilveksepyynnin yhteyshenkilö on Juha Korpi 040-2886908 ja pyynninjohtaja/yhteyshekilö On Teemu Korpi. Puh. 040-5945330

Mahdollisen poliisin myöntämän haittaperusteisen poikkeuluvan sudenpyynnin yhdyshenkilö Timo Hietala ja pyynninjohtaja/ yhteyshenkilö Esko Toivola

3.Rauhoitusalueet:
-Tylli pienriista, pyritään neuvottelemaan tyllin yhteismetsän kanssa turkisriistan rauhoituksen vapauttamisesta, korpela,
-Kuuselankallio pienriista rauhoitettu poislukien turkis riista.
-Asusaari/Koivusaari Kauris rauhoitettu,
-Aartaminjärvi Kanalinnut rauhoitettu,
-Toivolanmutka kaikki riista 30.9.2017 asti,
-Salonlampi kaikki riista 23.8.2017-26.8.2017 klo 10:00, ***Pyyntialueena sallittu vain eteläpuolen penkka turvallisuussyistä.
-Myllyn alue kaikki riista.

Kuvat rauhoitusalueista päivitetään 9.8 sivustolle

4.Koemaastot.
Puheenjohtaja luovuttaa koemaastot hakemusta vastaan, hirvi-isäntää informoiden.

4.Vieraskortit:

Kokouksessa päätettiin vieraskorttien hinnat seuraavasti;

Päiväkortti 20 €
- Vieraalla pitää olla seuran jäsen(koejäsen) mukana metsästyksessä
- Sisältää yhden kanalinnun kiintiön(naarasteeri ja koppelo rauhoitettu).
- Ei sisällä oikeutta hirvieläimen kaatamiseen
- Muut riistaeläimet kuten seuran jäsenellä(koejäsen)
- Yhden kauriin, (jos on kiintiötä jäljellä tarkistettava ennen pyyntiä) kaadettu kauris vähennetään isäntäjäsenen kiintiöstä.
- Ei suurpetojen pyyntioikeutta

Pienpedon pyyntilupa (kausilupa 1.11-31.7) 10 €
- Mahdollinen vastavuoroisuusperiaate naapuriseurojen kanssa

Kyyhky, sorsa ja jänis kausikortti 30 €,


Viikkolupa 50 €
- Seuran jäsen mukana
- Yhden kanalinnun kiintiö ( naarasteeri ja koppelo rauhoitettu)
- Ei sisällä oikeutta hirvieläimen kaatamiseen, paitsi yhden kauriin, (jos on kiintiötä jäljellä tarkistettava ennen pyyntiä). Kaadettu kauris vähennetään isäntäjäsenen kiintiöstä.
- Ei suurpetojen pyyntioikeutta
- Muut riistaeläimet kuten seuran jäsenellä

Kausikortti pienriistalle 80 €
- Yhden kanalinnun kiintiö ( naarasteeri ja koppelo rauhoitettu)
- Ei sisällä oikeutta hirvieläimen tai suurpedon kaatamiseen, paitsi yhden kauriin jos kiintiötä on vielä jäljellä, tarkistettava ennen pyyntiä
- Muut riistaeläimet kuten seuran jäsenellä.

5.Muut asiat
-Hirviarpoja myytävänä arvan hinta 10€, Palkintona 8kpl hirven vasan neljäsosaa
-Sievin metsästysseuran kangasmerkkejä myytävänä 15€/kpl
-Valvotut harjoitus ammunnat hirvenmetsälle lähtijöille ma 28.8, 4.9, 11.9.2017
-Karhunpyynti-ilmoittautuminen 15.8 mennessä

Karhun metsästys

Karhun metsästys alkaa 20.8. Metsästys järjestetään yhteispyyntinä Sievin, Ylivieskan ja Alavieskan metsästysseurojen sekä Raution MS kanssa viime vuosien tapaan. Pyyntiin osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumisen 15.8 mennessä. Ilmot otetaan vastaan Kari Kero 0449822556 tai Timo Hietala 0503272479. 15.8 jälkeen ei voi enään liittyä pyyntiin (seurojen yhteinen päätös). Maksu 10 € ja vaatii allekirjoituksen yhteislupasopimukseen. Lisää tietoa em. puhelinnumeroista ja Esko Toivola 0445402241

Syyskokous 2017

6.8.2017 Turpasmökillä klo 16.00

Keskustellaan tulevan syksyn saalis kiintiöistä, rauhoitusalueista, samalla käydään läpi myös yleiset-ja sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa.

Hirvikokous 2017

7.5.2017 klo13:00 Hirvikokous Säästöpankin alakerrassa. Kaikki jahtiin lähtijän mukaan.

Vuosikokous 2017

Nyt ois aika taas kokoontua vuosikokouksen merkeissä. Kokous pidetään Säästöpankin alakerrassa Sunnuntaina 5.2 klo 12.00. Esillä sääntömääräiset asiat. Uudet jäsenanomukset, varsinaiset jäsenanomukset ja koejäsenyydet käsitellään kokouksen kulun yhteydessä.

25. Tammi, 2017

Suden Metsästyskoulutus

Sudenmetsästyskoulutus keskiviikkona 25.1 klo 18 raution seuran majalla. Mukaan pyydetään aktiivisimmat metsästäjät.

Kouluttajana joko Keijo Kapiainen tai Harri Hepo-oja.

1 suden kaatolupa.

14. Joulu, 2016

Kaikki kaurisluvat on käytetty.

6kpl Kauriin kaatokiintiö on täynnä.

29. Marras, 2016

Ilveksen metsästys alkaa.

Tervehdys, eli kahden ilveksen lupa koko pitäjään tuli, ja pyynti yhteispyyntinä muiden seurojen kanssa, kuten aiemminkin, pyynti alkaa heiti 1.12 jos ja kun löydätte ilveksen jäljen, niin ilmoitusta minulle Juha Korpi 044-2623828tai Teemulle 040-5945330 niin infotaan muita seuroja, kootaan porukka ja aloitetaan pyynti, ulkopuolisia koiria ei käytetä vaan omien seurojen koirat käytössä. Pyyntinlähtijät ilmoittautuu Juhalle soittamalla tai viestin muodossa. Saadan nimi sitten viesti ryhmään jota kautta saadaan pidettyä pyynti porukka ajan tasalla. Kysykää rohkeasti jos asiasta ilmenee kysyttävää?

8. Marras, 2016

Kolme kaurista on kaadettu.

Kolme kauriin lupaa on käytetty ja kolme käyttämättä.
Ampujat. Markku Ojala, Aarre Soini ja Ahti Soini.

25. Helmi, 2015

Sievin metsästysseuran kotisivut perustettu

Jaa tämä sivu