Talvikokous

Aika: 3.2.2020 Klo 18.00

Paikka: Säästöpankin kokoustila

Läsnä: Läsnäolijat Liitteessä

1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Pokela ja sihteeriksi Mika Takanen.

2. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin Markku Ojala ja Pietu Parkkonen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta, Sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella ilmestyvässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.
Tästä kokouksesta kutsu on ollut Sieviläisessä 22.1.2020, kotisivuilla ja Facebookissa. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamien
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi

5. Vuoden 2019 toimintakertomus esitettiin ja hyväksyttiin
Kts. erillinen liite

6. Tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunto. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunto esiteltiin. Tilin tarkistus hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.
7. Vastuuvapauden myöntäminen
Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvolliselle

8. Johtokunnan puheenjohtajan ja seuransihteerin valinta kuluvalle vuodelle
Puheenjohtajaksi valittiin Janne Niemelä ja sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Jani Verronen.

 

9. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Erovuorossa ovat: Kari Kero, Pekka Honkala ja Teemu Korpi
Erovuoroiset tilalle valittiin Pietu Parkkonen, Ilkka Peltola ja Pekka Jussila
Johtokunnassa jatkavat: Aarre Soini, Jari Honkala Janne Niemelän tilalle valittiin Pekka Honkala.

10. Toiminnantarkastajien valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Jorma Pokela ja Mika Takanen
Varalle Teemu Korpi ja Juha Korpi

11. Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen edustajan ja hänen varamiehensä valitseminen
Valinta tapahtuu v. 2021

12. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020
Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja se hyväksyttiin. Erillinen liite.

13. Seuranjäsenmaksut
Jäsen maksut pysyvät ennallaan.
Liittymismaksu 35€
Jäsenmaksu sähköpostilla 25€
Jäsenmaksu postitse 30€
Kannatusjäsenmaksu 25€
Ainaisjäsenmaksu 500€
Yli 75-vuotiailta ei jäsenmaksua peritä

 


15. Toimihenkilöiden palkkiot.
Puheenjohtajan palkkio 400€
Sihteerin palkkio 300€
Hirviluvan hakijan palkkio 125€

 

16. Vahvistetaan Tulo ja menoarvio
Tulo ja menoarvio vahvistettu..

17. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset
Eronpyynnön jättäneet: Jari Suhonen, mutta hän veti pyynnön kokouksessa pois
erotettavat: Tuomas Tölli, Jaakko Vähäsalo, Jari Uusikartano, Ilkka Isokääntä, Tanja Honkala, Eino Poikkimäki ja Jukka Lehtola

18. Jäsenten ja koejäsenten valinta
2019 Seuraavat henkilöt on valittu jäseneksi: Maria Korpi, Sanna Mäki-Runsas
Koejäseneksi hyväksyttiin: Pasi Toivonen, Jussi Toivonen, Kaapo Paaso, Janne Vuolaspuro, Joose Lehtola ja Sakari Hinsala
Koejäseneksi ei hyväksytty: Tomi Pääkkö

19. Seuraavat jäsenet valittiin jaostoihin
Hirvieläinjaosto: Hirviporukoiden johtajat ja johtokunta
Ampumajaosto: Jorma Pokela, Jouni Toivola, Martti Pääkkö, Pekka Honkala, Jukka Kulo ja Pekka Jussila
Maanvuokrausjaosto: Teemu Korpi, Juha Korpi, Timo Hietala, Pasi Honkala, Teijo Ruuttula, Juha Koskela, Markku Ojala ja Jouni Toivola
Riistanhoitojaosto: Markus Myllylä, Pietu Parkkonen, Aaro Vähäsalo, Harri Tervamäki ja Eerik Silver
Riistakolmiolaskenta: Pietu Parkkonen ja Aaro Vähäsalo + koejäsenet
Kennel-yhteyshenkilö: Puheenjohtaja Janne Niemelä
Kauris-yhteyshenkilö: Ilkka Peltola
Hirviluvanhakija: Kari Kero
Hirvi-isäntä: Kari Kero
SRVA-henkilö: johtokunta etsii sopivaa
Karhunpyynninjohtaja: Arvi Jokitalo ja varajohtaja Jouni Toivola

20. Muut asiat
Johtokunta päättää juhlajärjestelyistä ja värvää tarvittavat henkilöt.
Kesäkokouksen päätettäväksi siirrettiin vastavuoroisuusperiaate muiden seurojen kanssa.

21. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20.45

Kauriita on kaatunut lisää.

Ampujana Timo Hietala ja Tarja Hietala. 5 kaatolupaa on käyttämättä

Ensinmäinen kauris on kaadettu. Ampujana toimi Miikka Huhtala.

7 kaatolupaa on jäljellä.

Jahtikausi on täydessä tohinassa...

Jahtikausi on jo täydessä tohinassa. Muistetaa harrastaa kestävänkäytön peritaatteen mukaan ja noudattaen hyviä metsästystapoja. Uutena lintuna Naakan metsästys on sallittu.

Otsikko

Klikkaa tähän lisätäksesi tekstiä. Kerro hieman vaikkapa itsestäsi, harrastuksistasi ja työstäsi.

Kaksi kaurista kaatui.

Kaksi kaurista kaatui tänään. Ajurina toimi Jackrussellinterrieri Niklas ja ampujina toimi Matti Korpi ja Juha Korpi. 

Talvikokous

 Aika: 5.2.2017

 Paikka: Säästöpankin kokoustila

 

1. Kokouksen avaaminen

Sievin Metsästysseura ry:n puheenjohtaja Esko Toivola avasi kokouksen klo 12.03

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Niemelä sihteeriksi Mika Takanen. pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jouni Toivola ja Keijo Mäki-Ullakko

 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta, Sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella ilmestyvässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

Tästä kokouksesta kutsu on ollut Sieviläisessä 25.1.2017, Facebookissa ja Metsästysseuran kotisivuilla www.sievinms.fi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Toimintakertomuksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi

 

5. Tilinpäätös ja tarkastajien lausunto. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Tilinpäätös ja tarkastajien lausunto esiteltiin. Tilin tarkistus hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

 

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvolliselle

 

7. Johtokunnan puheenjohtajan ja seuransihteerin valinta kuluvalle vuodelle

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Hietala ja sihteeriksi MikaTakanen

 

8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat: Seppo Poikkimäki, Juha-Pekka Ojala ja Jouni Toivola

Johtokunnan jäseneksi valittiin: Esko Toivola, Juha-Pekka Ojala ja Jouni Toivola

Johtokunnassa jatkavat: Kari Kero, Teemu Korpi ja Pekka Honkala

 

9. Tilintarkastajien ja varamiesten valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Janne Niemelä ja Jorma Pokela

Varalle Pekka Jussila ja Juha korpi

 

10. Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen seuraavalle vuodelle

Käytiin läpi johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin se.

 

11. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Päätettiin jäsenmaksut seuraavasti:

Liittymismaksu: 35€

Jäsenmaksu sähköpostilla 25€

Jäsenmaksu kirjeellä 30€

Kannatusjäsenmaksu 25€

 

12. Vahvistetaan alkavan vuoden tulo- ja menoarvio ja toimihenkilöiden palkkiot.

Tulo- ja menoarvio esiteltiin.

Puheenjohtajan palkkio 400€

Sihteerinpalkkio 300€

Hirviluvan hakijan palkkio 125€

Tulo- ja menoarvio vahvistettiin ja palkkiot hyväksyttiin.

 

13. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset

Seuraavat henkilöt erotetaan, koska heillä on kahdelta vuodelta jäsenmaksut maksamatta: Aarni Heiskanen, Jukka Honkala, Paula Honkala, Juhana Joentakanen, Matias Joentakanen, Ilkka Koskela, Matti Koskela, Timo Kinnunen, Pentti Somero, Teemu Takanen, Jouni Timlin, Juha Tölli ja Ville Verronen

Eronpyynnön ovat jättäneet: Veli-Matti Timlin ja Ari Löytynoja. Heille myönnettiin ero.

 

14. Jäsenten ja koejäsenten valinta

2017 Seuraavat henkilöt on valittu jäseneksi: Esa Hyväri, Joonas Matti Kasperi Riihimäki, Jari Ilari Peltoniemi, Pietu Joona Valtteri Parkkonen, Risto Ahola, Jari Erkki Anttila ja Martti Kristian Pääkkö.

Koejäseneksi hyväksyttiin: Roope Helmer Laitinen,

Jäsenyys hylättiin: Hermanni Kallio ja Jose Mikael Pajukoski. Hakijat eivät asu seuran alueella.

 

15. Valitaan jäsenet jaostoihin

Seuraavat jäsenet hyväksyttiin jaostoihin.

Hirvieläinjaosto: Kari Kero, Mika Takanen, Jukka Kulo, Timo Hietala, Reijo Saukko ja Teijo Ruuttula

Ampumajaosto: Jorma Pokela, Teijo Ruuttula, Jouni Toivola, Teemu Korpi, Juha Säilynoja ja Timo Hietala.

Maanvuokrausjaosto: Teemu Korpi, Juha Korpi, Timo Hietala, Pasi Honkala, Teijo Ruuttula ja Jouni Toivola

Riistakolmiolaskenta: Teemu Korpi ja koejäsenet

Kennel-yhteyshenkilö: Teemu Korpi

Hirviluvanhakija: Kari Kero

 

16. Muut asiat

Yli 75-vuotiaat vapautettiin jäsenmaksuista.

Kosteikkoa varten otetaan pankkilainaa. Seitsemän henkilöä tulee takaamaan lainaa. Osa takaajista on jo valittu: Timo Hietala, Juha Korpi, Janne Niemelä, Mika Takanen ja Esko Toivola. Kaksi takaajaa vielä puuttuu.

 

17. Kokuksen päättäminen

 

Karhun metsästys

Karhunmetsästys on yhteislupa-alueella Sievin, Ylivieskan, Alavieskan ja Raution alueella. Sievin ms jäsenet ilmoittautuvat karhunmetsästykseen Timo Hietalan kautta , puh 0401921411 (poissaolotiedote 15.8 saakka. Valitse nro 1 tai 2, niin puhelu yhdistyy). Liittymisen maksu 10 €. Jos käytät koiraa, niin paikanninlaitteen numero ja tunnukset ilmoitetaan myös. TH

Riistakolmiolaskenta 30.7.2016

Riistakolmiolaskenta suoritetaa 30.7. Lähtö Sievin Abc:n pihalta 06.00. Vaatetus kelin mukaan ja mielellään kynä mukaan. Uudet ja vanhat varsinaiset jäsenet paikalle vetäjiksi kolmion sivuille. Koejäsenet on velvoitettu tulemaan laskentaan mukaan.

Syyskokous 2016

Syyskokous pidetään Säästöpankin alakerrassa 29.7 klo 18.00. Paikalle toivotaan runsasta osanottoa. Päätetään metsästysrauhoitusalueet. Kiintiöt kauriille sekä metsä-ja peltokanalinnuille. Tervetuloa.

Sievin riistanhoitoyhdistys järjestää Pienpetojen houkuttelupyyntikurssin Sievissä 7.4.2016 klo.19.00.
Hirvelässä, Ruuttilantie 143.

Aiheena on riistan houkuttelu pillien avulla, pääosin petojen houkuttelua, keskittyen ketunpillitykseen.

Kouluttajana toimii Aki S Perälä, joka on houkuttelupyynnin ammattilainen ja omaa suuren kokemuksen sekä tietomäärän petojen houkuttelumetsästyksestä.

Tervetuloa!

ps. Hyviäja toimivia petopillejä mahdollisuus ostaa suoraan Akilta paikanpäällä. Halukkaiden kannattaa varata käteistä mukaan.

Sievin Metsästysseuran kesäkokous 31.7.2015

Sievin Metsästysseuran kesäkokous pidettiin 31.7.2015 Turpasmökillä. Kokoukseen osallistuneita puhutti heikko kanalintutilanne.

Kokouksessa päätettiin saaliskiintiöiksi 2 kanalintua, joista 1 voi olla metso. Naarasteeri ja koppelo on rauhoitettu. Pyytä ei lasketa kiintiöön. Peltopyy ja fasaani on rauhoitettu.

Kauriille asetettiin viiden eläimen metsästyskiintiö ja jäsen saa ampua enintään yhden kauriin. Kauriin pyynnin yhteyshenkilö on Juha Korpi. Jäsen on velvollinen tarkistamaan kiintiön määrän.

Rauhoitusalueet ovat entiset. Sahaojan lampi ei ole vuokrattuna seuralle metsästykseen. Aartaminjärvi ja Vääräjoki on rauhoitettu 200 m etäisyydeltä vesialueesta ajalle 10.8 – 20.8 klo 12 saakka. Joulurauha 23. – 25.12

Karhusäännöt olivat kokouksessa esillä ja ne hyväksyttiin. Kari Kero (puh. 0451188946 ) toimii seuran yhdyshenkilönä karhunmetsästyksessä.

Teräshaulien käyttö kielletty muualla paitsi on sallittua Aartaminjärvellä.

Sievin Metsästysseuran talvikokous 6.2.2015

Sievin Metsästysseura piti sääntömääraisen vuosikokouksen Säästöpankin kokoushuoneessa perjantaina 6.2.

Puheenjohtajana jatkaa Esko Toivola.
Johtokunnan erovuoroisten tilalle valittiin Seppo Poikkimäki uudelleen ja uutena Juha-Pekka Ojala ja Jouni Toivola.

Maanvuokraus jaostoon jäseniksi Teemu Korpi, Juha Korpi.Timo Hietala, Pasi Honkala, Teijo Ruuttula ja Jouni Toivola.

Muiden jaostojen jäsenet jatkavat edelleen

Uusiksi jäseniksi valittiin Eino Poikkimäki,Tapio Matias Silver,
Juha-Matti Ylimäki,Hannu Paaso ja Kirsi Paaso.
Koejäseniksi Mika Niemi-Korpi ja Jussi Vasalampi.

Seura osallistuu entiseen tapaan mahdolliseen karhun ja ilveksen pyyntiin.

Seuran jäsenmaksu- ja vieraskorttitulot käytetään riistanhoitoon ja kämppien kunnostukseen ja ylläpitoon.

Vuosikokous 2016

Sievin Metsästysseuran talvikokous 5.2.2016

Sievin Metsästysseura piti sääntömääraisen vuosikokouksen Säästöpankin kokoushuoneessa perjantaina 5.2. Puheenjohtajana jatkaa Esko Toivola.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja vastuuhenkilöille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Johtokunnan erovuoroisten tilalle valittiin Pekka Honkala ,Kari Kero ja Teemu Korpi.

Muiden jaostojen jäsenet jatkavat edelleen.

Jäsen asioiden osalta käytiin vilkasta keskustelua, parin äänestyksen jälkeen, uusiksi jäseniksi otettiin: Jouko Hietamäki, Oskari Kallio, Teijo Kankaanpää, Antti Säilynoja, Juuso Torppa ja Aaro Vähäsalo.

Koejäseniksi Miikka Huhtala ja Noora Marjaana Tölli.

Koejäsenet ja uudet varsinaiset jäsenet velvoitetaan riistakolmiolaskentaan

Uutena sihteerinä ja rahastonhoitajan alottaa Mika Takanen.

Seura osallistuu entiseen tapaan mahdolliseen karhun, suden ja ilveksen pyyntiin.

Kun Salonlammen kosteikkosuunnitelmasta saadaan ELY-keskukselta päätöksiä rahoituksen suhteen, niin seura pitää kokouksen jossa päätetään mahdollisesta hankkeeseen ryhtymisestä ja sen kustannusten vaikutuksesta jäsen ja liittymismaksuihin joilla kosteikosta tulevia kuluja  rahoitetaan.

Seuran jäsenmaksu- ja vieraskorttitulot käytetään riistanhoitoon ja kämppien kunnostukseen ja ylläpitoon. ES.

Jaa tämä sivu